Sebastian Frycz po Rajdzie Kaszub
2007.07.31

Trzecie miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Polski zajmuje po 3 Rajdzie Lotos Baltic Cup Sebastian Frycz i Jacek Rathe. Za?oga PSO Michelin Rally Team zmniejszy?a równocze?nie do o?miu punktów strat? do lidera tej klasyfikacji.

- "Bardzo udany dla nas rajd, mimo ?e nie do ko?ca by?em dobrze do niego nastawiony" - powiedzia? na mecie w Gda?sku Sebastian Frycz. "Mia?em mieszane uczucia, bo odcinki specjalne nie odpowiada?y mojemu stylowi jazdy. Pocz?tkowo nie sz?o najlepiej, troch? stracili?my w ko?cówce drugiej p?tli pierwszego etapu. Na siódmym odcinku jednak mocniej przycisn??em, przeszed?em Tomka Kuchara i awansowa?em na koniec dnia na czwarte miejsce. Wprawdzie sekund? za moimi plecami znalaz? si? Brayan Bouffier, o którym by?o wiadomo, ?e wyprzedzi nas zaraz na pierwszym oesie, ale w moim zasi?gu by? za to Micha? So?owow.

Podczas drugiego etapu obrali?my dobre tempo i przyspieszyli?my od samego pocz?tku. Wyprzedzili?my So?owowa i ca?y czas powi?kszali?my przewag? nad Tomkiem Kucharem. Dojechali?my na czwartym miejscu, my?l? ?e na tak ci??kim rajdzie jest to bardzo dobry wynik. Najwa?niejsze, ?e jeste?my na mecie i s? kolejne punkty do klasyfikacji generalnej.

Subaru Impreza przygotowane przez Leszka Kuzaja spisywa?o si? doskonale, nie by?o ?adnych k?opotów, za co bardzo dzi?kuj? jemu i mechanikom mojego zespo?u. Rajd by? dobr? imprez?, kompaktow?, z trudn? technicznie tras?, odcinkami blisko siebie i strefy serwisowej. Warto by?o przyjecha?. Przed nami Rajd Rzeszowski, który bardzo lubi? i na którym zawsze by?em bardzo szybki. Na pewno czeka nas ciekawa walka."


Podczas pi?tej eliminacji partnerami Sebastiana Frycza i Jacka Rathe byli jak zwykle PSO, BRE Leasing, Novol.

Informacja prasowa: www.frycz.net
« Powrót

Dodaj komentarz »Brak komentarzy!


Twój komentarz

(maksymalnie 1000 znaków)


Podpis: