Sebastian Frycz po Rajdzie Nikon
2007.09.11

Zajmuj?c pi?te miejsce w klasyfikacji generalnej 8 Rajdu Nikon, za?oga PSO Michelin Rally Team umocni?a si? na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski, maj?c cztery punkty przewagi nad kolejnym w punktacji Tomaszem Kucharem.

"Du?o emocji i dramaturgii jak na jeden rajd" - powiedzia? Sebastian Frycz. "Na trzecim odcinku specjalnym na hamowaniu przed szykan? z?apa?em kapcia, musia?em tak dotoczy? si? do mety i traci?em oko?o minuty, spadaj?c na 13 miejsce w klasyfikacji. Potem by?o ju? lepiej, narzucili?my niez?e tempo, odrabiali?my straty, ale obróci?em si? na jednym z zakr?tów przedostatniej próby. Ze swoim g?ównym rywalem do wicemistrzowskiego tytu?u Tomkiem Kucharem przegrywa?em blisko 50 sekund. Ale w naszym zasi?gu by? Micha? B?benek, którego musieli?my przej??, aby mie? kontakt z Tomkiem. Tymczasem okaza?o si?, ?e dostali?my minut? kary za wcze?niejszy wjazd na siódmy PKC. Przesun??o nas to znów w klasyfikacji przed drugim etapem i zawali? si? ca?y plan. Po tym wszystkim my?la?em, ?e ju? nie mo?na mie? wi?kszego pecha i ?e nie b?d? walczy? w P?ocku o tytu? wicemistrza Polski. Okaza?o si? jednak, ?e Micha? B?benek i Tomek Kuchar mieli du?o wi?kszego ni? ja wczoraj i na dwóch ostatnich oesach odpadli obaj moi najg?o?niejsi rywale. Ciesz? si? z tego, ?e dojecha?em do mety, zdoby?em punkty i jestem na drugim miejscu w klasyfikacji. Nie walczy?em do ko?ca z Kajetanowiczem, bo jego pozycja nie jest dla mnie zagro?eniem. A ja musia?em dowie?? jakiekolwiek punkty do mety, by?o to dla nas priorytetem."

"Mieli?my bardzo dobrze przygotowany przez Leszka Kuzaja samochód, ustawienia takie jak na Rajdzie Rzeszowskim. Sprawdzone, przetestowane, wiadomo by?o, ?e da si? szybko jecha?. Nie by?o wi?c ?adnych problemów z samochodem i doborem opon, za co bardzo dzi?kuj? ca?emu mojemu zespo?owi."

Partnerami Sebastiana Frycza i Jacka Rathe na 8 Rajdzie Nikon byli PSO, BRE Leasing i Novol.

Informacja prasowa: www.frycz.net
« Powrót

Dodaj komentarz »Brak komentarzy!


Twój komentarz

(maksymalnie 1000 znaków)


Podpis: