Sebastian Frycz po Rajdzie Orlen
2007.09.27

Za?oga PSO Michelin Rally Team zajmuj?c miejsce tu? za pierwsz? dziesi?tk? w 1 Rajdzie Orlen, uplasowa?a si? na koniec sezonu na 3 pozycji w klasyfikacji generalnej RSMP, z takim samym dorobkiem punktowym jak Tomasz Kuchar, zdobywaj?c tym samym tytu? II V-ce Mistrzów Polski w sezonie 2007. Dodatkowo Sebastian Frycz wywalczy? na koniec sezonu 3 miejsce w klasyfikacji ko?cowej grupy N.

"Bardzo du?o emocji w tym rajdzie praktycznie do ostatniego odcinka specjalnego." – powiedzia? po rajdzie Sebastian Frycz. "Zawody nie u?o?y?y si? tak jak zaplanowali?my to przed startem. Chcia?em zacz?? spokojnie i bezpiecznie bez zbytniego ryzyka, trzyma? równe tempo, takie aby utrzyma? kontakt z kolegami z którymi rywalizowali?my w klasyfikacji generalnej RSMP, bo to by?o dla nas priorytetem. Niestety rywalizacji mogli?my si? przygl?da? tylko z boku, gdy? szanse na bezpo?redni? walk? stracili?my ju? na 4 odcinku specjalnym ?api?c z przodu „kapcia”. Do ostatniego odcinka specjalnego „szcz??cie” nam dopisywa?o, byli?my nadal w generalce RSMP na 2 miejscu, jednak k?opoty techniczne kilku kolegów i szybka jazda Tomka na tym ostatnim odcinku przes?dzi?y o tym, ?e tegoroczne Mistrzostwa uko?czyli?my na trzecim miejscu. Z wyniku jaki osi?gn?li?my na tym rajdzie zadowolony by? nie mog?. Jestem jednak bardzo zadowolony z wyniku na koniec sezonu, poniewa? to nasz pierwszy pe?ny sezon w Subaru i my?l?, ?e na tle kolegów którzy ?cigaj? si? t? rajdówk? od kilku lat, to ca?kiem przyzwoity wynik."

"Chcia?bym bardzo podzi?kowa? naszym sponsorom - PSO, BRE Leasing i Novol - bez których nie byliby?my w stanie osi?gn?? ko?cowego sukcesu. Pozdrawiam wszystkich moich kibiców i dzi?kuj? za wsparcie na odcinkach w czasie ca?ego sezonu."

Partnerami Sebastiana Frycza i Jacka Rathe na 1 Rajdzie Orlen byli PSO, BRE Leasing i Novol.

Informacja prasowa: www.frycz.net
« Powrót

Dodaj komentarz »Brak komentarzy!


Twój komentarz

(maksymalnie 1000 znaków)


Podpis: