Sebastian Frycz po Rajdzie Barbórka
2007.12.10

Wielkim sukcesem by? niew?tpliwie dla Sebastiana Frycza zako?czony w sobot? 45 Rajd Barbórki w Warszawie. Kierowca PSO Michelin Rally Team zajmuj?c w nim drug? lokat? w klasyfikacji generalnej potwierdzi?, ?e zdobyte w P?ocku pod koniec wrze?nia II V-ce Mistrzostwo Polski nie jest dzie?em przypadku.

Sebastian od samego pocz?tku, narzuci? szybkie tempo, nie pope?niaj?c przy tym ?adnych b??dów. Wynikiem tego by?a pierwsza lokata podczas pierwszego przejazdu OS Bemowo a na czterech pozosta?ych odcinkach zameldowa? si? w pierwszej czwórce. Na zako?czenie rajdu rozegrano s?ynny "klasyk" - kryterium Karowa, gdzie Sebastian ?cigaj?c si? o setne sekund z rywalami, da? wiele rado?ci swoj? widowiskow? i perfekcyjn? jazd? kibicom, którzy licznie zgromadzili si? przy trasie odcinka, zajmuj?c jednocze?nie trzecie miejsce. Na uwag? zas?uguje fakt, i? do zwyci?zcy kryterium, dysponuj?cym znacznie mocniejszym samochodem, Sebastian straci? zaledwie 0,21 sek.

"To by? dla nas bardzo udany rajd." - powiedzia? po rajdzie Sebastian. "Przyst?pili?my do niego bardzo skoncentrowani, poniewa? Barbórka jest specyficznym rajdem i pope?nienie cho?by jednego, ma?ego b??du mo?e przekre?li? szans? na uzyskanie dobrego rezultatu. Od samego pocz?tku postanowili?my narzuci? bardzo wysokie tempo i utrzyma? je przez ca?y rajd, co nam si? uda?o zrealizowa? w stu procentach. Szczególnie jestem zadowolony z przejazdu Karowej, gdzie jad?c "N-k?" zaj?li?my trzeci? pozycj?, a do Krzy?ka Ho?owczyca, który zwyci??y?, jad?cego autem klasy WRC, stracili?my zaledwie dwie dziesi?te sekundy. Przez ca?y rajd toczyli?my bardzo wyrównan? walk? z Tomkiem Kucharem, któremu chcia?bym z tego miejsca podzi?kowa? za wspania??, sportow? rywalizacj?. Aktualnie przygotowujemy do kolejnego sezonu i mam nadziej?, ?e wkrótce wszytko si? dla nas wyja?ni i b?dziemy mogli zdradzi? nasze plany na przysz?y rok. Dzi?kuj? wszystkim kibicom za gor?cy doping."

Partnerami Sebastiana Frycza i Jacka Rathe na 45 Rajdzie Barbórka byli PSO, Michelin, BRE Leasing i Novol.

Informacja prasowa: www.frycz.net
« Powrót

Dodaj komentarz »Brak komentarzy!


Twój komentarz

(maksymalnie 1000 znaków)


Podpis: